Konceptualizacja przestrzeni w wypowiedziach dziecka przedszkolnego na przykładzie schematu blisko – daleko

Jolanta Wróblewska

Poradnik Językowy 4/2009 s. 29-40
Dział: Artykuły i rozprawy