Julian Szwed, Mów poprawnie, Wilno 1931

Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 172-173
Dział: Nowe książki