Z mimowolnej humorystyki językowej

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 175-175
Dział: Z mimowolnej humorystyki językowej