Bez metafory. Metafora w świetle semantyki intensjonalnej

Aleksander Kiklewicz

Poradnik Językowy 4/2009 s. 41-51
Dział: Artykuły i rozprawy