Macin Andersen Nexö, W kraju szczęśliwym. Powieść. Kraków – Warszawa [b. r. w.]

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 7/1932 s. 129-130
Dział: Pokłosie (z dzieł)