Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku 1932

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 177-179