Oboczności typu śpieszyć — śpieszyć się, prosić — prosić się, słuchać — słuchać się

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 1/1933 s. 7-10
Dział: Artykuły