2. O wyraz przesiadka

B. [Bolesław] Ślaski

Poradnik Językowy 1/1933 s. 12-12
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
przesiadka