Paleosemantyzmy w związkach frazeologicznych

Agnieszka Jawór

Poradnik Językowy 4/2009 s. 65-74
Dział: Artykuły i rozprawy