2. Zabytki urzędowej ruszczyzny: wolnonajemny i wolnopraktykujący

B. [Bolesław] Ślaski

Poradnik Językowy 1/1933 s. 13-14
Dział: Głosy czytelników