Rzażka czy żażka tego głąbia czy głąba? [Julian Szwed, Mów poprawnie, Wilno 1931]

J. Szwed, Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 1/1933 s. 19-21
Dział: Listy do Redakcji