1. Przysłówki w funkcji przymiotników

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 2/1933 s. 33-35
Dział: Roztrząsania