Ś. P. Oswald Balzer (1858 — 1933)

Leon Białkowski

Poradnik Językowy 3/1933 s. 61-62
Dział: Wspomnienia pośmiertne