Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1933 s. 62-62
Dział: Od Redakcji