Etymologia słowa wiata

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 4/2009 s. 89-89
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki