Św. Józefat, św. Józafat czy św. Jozafat?

Henryk Ułaszyn

Poradnik Językowy 4/1933 s. 65-69
Dział: Artykuły