1. Jeszcze o przysłówkach określających rzeczowniki

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 4/1933 s. 69-71
Dział: Roztrząsania