„Gimtoji Kalba” [- pismo literackie, poświęcone sprawom kultury językowej , Kowno 1933, z. 1, 2]

Stanisław Westfal

Poradnik Językowy 4/1933 s. 77-79
Dział: Nowe książki, Recenzje