Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1933 s. 79-79
Dział: Od Redakcji