Poprawność języka a jego kultura i styl

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 81-86
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
pisało w gazecieza-