1. Się

Jw.

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 88-89
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
się