3. Notatka o szarudze (szardze)

B. [Bolesław] Ślaski, W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 91-91
Dział: Roztrząsania