Nasza mowa ojczysta Witolda Taszyckiego, [Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1933]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 102-102
Dział: Nowe książki, Recenzje