„Ridna Mowa” (= Język Ojczysty. Miesięcznik naukowo-popularny, poświęcony nauce języka ukraińskiego), z. 1-4 (styczeń - kwiecień) 1933

Jerzy Kapliński, Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 102-105
Dział: Nowe książki, Recenzje