Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego w r. 1932-im

St. [Stanisław] Szober, A. [Andrzej] Sieczkowski

Poradnik Językowy 5-6/1933 s. 109-111
Dział: Sprawozdanie z działalności T. P. J. P.