Z życia wyrazów i rzeczy

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1933 s. 124-127
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy