W odpowiedzi na interpelację

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1933 s. 129-130
Dział: Artykuły