Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

Poradnik Językowy 7/1933 s. 132-132
Dział: Od Redakcji