Czasowniki na -erować

J. [Józef] Rossowski

Poradnik Językowy 8/1933 s. 137-138
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-erować