Z powodu recenzji [H. Oesterreicher, rec. W. Doroszewski, Pisownia polska w ostatnich wydaniach, "Język Polski" XVIII, 1933, z. 3]

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 8/1933 s. 147-147
Dział: Nowe książki, Recenzje