Współpraca Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka z Polską Akademią Literatury

St. [Stanisław] Szober

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 1-2
Dział: Od Zarządu T. K. P. i K. J.