Kiedy dla, kiedy do?

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 11-13
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
dla/do