Recenzje ["Slovenská reč" 1934]

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 20-23
Dział: Praca nad językiem zagranicą