[Stanisław Skorupka rec. 1935, z. 2, s. 38-40: Józef Sykulski, Przyczyny i rodzaje błędów i pomyłek językowych, Warszawa 1934]

Józef Sykulski, Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 31-32
Dział: Listy do Redakcji