Spostrzeżenia doraźne

Rz [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 32-32
Dział: Spostrzeżenia doraźne

Wyrażenia:
Wisłostrada