Język — dobro ogółu. (Przemówienie w Radjo [Radio] d. 10.X.1935)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1935-1936 s. 33-36
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
młodzieżowy-owy