Staroźreby. (Z historii nazw miejscowych)

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 9-10/1933 s. 164-166
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
Staroźreby