Bolesław Szeffs, Nowe Tory, Pomorze 1932

Rz. [Jan Rzewnicki], W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 9-10/1933 s. 173-174
Dział: Nowe książki, Recenzje