Jerzy Podracki, Józef Porayski-Pomsta, Nasz język ojczysty. Podręcznik dla klasy I-III gimnazjum, Warszawa 2000

Wilga Herman

Poradnik Językowy 9/2001 s. 56-57
Dział: Recenzje