Przymiotniki złożone w języku polskim i ich pisownia

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1935-1936 s. 59-64
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ony-ty-n--cz--any-ący-o-