Spostrzeżenia doraźne

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1935-1936 s. 80-80
Dział: Spostrzeżenia doraźne