Ś. p. Tytus Benni

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 4/1935-1936 s. 81-83
Dział: Wspomnienia pośmiertne