Przymiotniki złożone w języku polskim i ich pisownia. (Dokończenie)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1935-1936 s. 87-92
Dział: Artykuły