Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 4/1935-1936 s. 101-103
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
sięmicigo