O pisowni wyrazów typu Marja

Michał Abiński

Poradnik Językowy 5/1935-1936 s. 107-110
Dział: Artykuły