Korelacja i korelować

J. [Józef] Birkenmajer

Poradnik Językowy 5/1935-1936 s. 112-113
Dział: Roztrząsania