„Wieczne zmartwienie”. Ortografia

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1935-1936 s. 158-164
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
dicezja