Od Zarządu T. K. P. i K. J.

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1935-1936 s. 184-184
Dział: Od Zarządu T. K. P. i K. J.