Słownik, który się niebardzo udał [Teofil Modrzejewski, Wyrazy, które umarły i które umierają, Warszawa 1936]

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8-9/1935-1936 s. 209-214
Dział: Recenzje