Odpowiedź na recenzję [Mieczysław Małecki: H. Friedrich, Terminologia budownictwa ludowego i zagrody wiejskiej na Mazowszu, "Poradnik Językowy" 1935/36, nr 1-5, opublikowana w: "Język Polski" 1936, z. 1, s. 26-27]

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 8-9/1935-1936 s. 215-216
Dział: Recenzje